Garantie

Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:

  • Normale slijtage
  • Ondeugdelijk gebruik
  • Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud
  • Het werken van hout:

Op alle (eiken-)houten onderdelen geldt een beperkte garantie. Hout is een natuurproduct. Het door Adriaanse-Interieur/Visgraattafels.com gebruikte hout is gezaagd en gedroogd met een vochtpercentage tussen ca. 8-12%, waardoor het product geschikt is voor gebruik in een verwarmde ruimte. Hout neemt vocht op en laat vocht los, afhankelijk van de luchtvochtigheid van de omgeving. Hout zal nauwelijks 'werken' (waaronder o.m. wordt verstaan het uitzetten, krimpen, scheuren en/of kromtrekken) indien de luchtvochtigheid in de ruimte op een redelijk constant niveau blijft. De hoogte van de luchtvochtigheid is van belang voor de mate van het werken van de houten delen waaruit de geleverde zaak bestaat. Om de luchtvochtigheid te meten, raadt Adriaanse-Interieur/Visgraattafels.com aan een hygrometer te gebruiken, die moet worden geplaatst op ooghoogte, niet op de tocht en niet in de zon. Adriaanse-Interieur/Visgraattafels.com wijst erop dat de luchtvochtigheid in het stookseizoen extreem laag kan worden, met als gevolg dat er lichte scheurvorming optreedt. In dat geval kan een luchtbevochtiger een afdoende oplossing bieden. Een nagenoeg constante luchtvochtigheid van ca. 55%, met in de winter een daling van ca. 10% en in de zomer een stijging van ca. 10%, wordt voor zowel de (eiken-)houten onderdelen als voor de gebruikers zelf als een gezond leefklimaat beschouwd. Voor wat betreft de houten onderdelen geeft Adriaanse-Interieur/Visgraattafels.com uitsluitend garantie op productiefouten. Op het werken van het hout wordt geen garantie gegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer om het werken van het hout zoveel mogelijk te beperken.